Ẩn Số Mang Tên Thế Hệ Z – Trường Học

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Ẩn Số Mang Tên Thế Hệ Z – Trường Học Nguồn gốc: Thái Hà , Tác giả: Corey Seemiller, Meghan Grace NXB NXB Công Thương Năm XB 2019 , Trọng lượng (gr): 280 Kích thước 13 x 20.5 Số trang 266 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Tâm lý – Kỹ năng sống / Kỹ năng sống /

an so mang ten the he z - truong hoc

ẨN SỐ MANG TÊN THẾ HỆ Z – TRƯỜNG HỌC

LỜI TÁC GIẢ:

jeff bezos va ky nguyen amazon (tai ban 2019)

JEFF BEZOS VÀ KỶ NGUYÊN AMAZON (TÁI BẢN 2019)

Mac du gia co phieu cua cong ty tang cao chong mat trong thòi gian gàn day, nhung Amazon van la cong ty an chua nhung van de ky la. Nhũng chỉ só quan trọng tren bang can doi ke toan noi tieng la thieu suc song, va viec mo rong vao thi truong va phan muc san pham moi tham chi khien cong ty co ket qua kinh doanh thua lo trong nam 2012. Nhung Pho Wall duong nhu khong quan tam dén so lieu nay. Jeff Bezos dua ra nhung tuyen bo mạnh mẽ ve viec dau tu xay dung cong ty dai han nen tạo dung long tin tu nhung co dong. Nhung nha dau tu san sang kien nhan cho doi mot ngay Jeff quyet dinh cham lai qua trinh mo rong va nhan duoc loi nhuan ben vung.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *