Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 (Có Đáp Án) – Theo Chương Trình Mới Của Bộ GD Và Đào Tạo

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 (Có Đáp Án) – Theo Chương Trình Mới Của Bộ GD Và Đào Tạo Nguồn gốc: ZenBooks, Tác giả: Mai Lan Hương, Hà Thanh UyênNXBNXB Đà NẵngNăm XB2019, Trọng lượng (gr): 120Kích thước19 x 26.5Số trang100Hình thứcBìa MềmSản phẩm hiển thị trongZenBooksSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Cấp 2 bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT GIÁO KHOA – THAM KHẢO CẤP 2 LỚP 6 THAM KHẢO LỚP 6

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 TẬP 2 (CÓ ĐÁP ÁN) – THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CỦA BỘ GD VÀ ĐÀO TẠO

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Tập 2 (Có Đáp Án) – Theo Chương Trình Mới Của Bộ GD Và Đào Tạo

Nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu để ôn luyện và thực hành môn tiếng Anh 6 theo chương trình mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, chúng tôi biên soạn bộ sách Bài tập tiếng Anh 6.

Bài tập tiếng Anh 6 gồm hai tập tương ứng với hai tập sách giáo khoa Tiếng Anh 6 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam hợp tác với Nhà Xuất bản Giáo dục Pearson.

Bài tập tiếng Anh 6 – tập 2 gồm 6 đơn vị bài tập, được biên soạn theo sát nội dung của 6 đơn vị bài học trong sách Tiếng Anh 6 – tập 2. Mỗi đơn vị bài tập gồm 5 phần:

Phần A – Phonetics: các bài tập ngữ âm giúp củng cố khả năng phát âm và khả năng nhận biết các âm được phát âm giống nhau hoặc khác nhau.

Phần B – Vocabulary and Grammar: các bài tập về từ vựng và ngữ pháp giúp ôn luyện từ vựng và củng cố kiến thức ngữ pháp trong từng đơn vị bài học.

Phần C – Speaking: các bài tập đặt câu hỏi, hoàn tất đoạn hội thoại, sắp xếp đoạn hội thoại, v.v. giúp rèn luyện kỹ năng nói.

Phần D – Reading: các đoạn văn ngắn với các hình thức điền vào chỗ trống, chọn từ để điền vào chỗ trống, đọc và trả lời câu hỏi, đọc rồi viết T (true) hoặc F (false), v.v. giúp luyện tập và phát triển kỹ năng đọc hiểu.

Phần E – Writing: các bài tập viết câu hoặc viết đoạn văn giúp luyện tập kỹ năng viết.

Sau phần bài tập của mỗi đơn vị bài tập có một bài kiểm tra (Test for Unit) và sau 3 đơn vị bài tập có một bài tự kiểm tra (Test Yourself) nhằm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 TẬP 2 (KHÔNG ĐÁP ÁN) – THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CỦA BỘ GD VÀ ĐÀO TẠO

Nham giup cac em hoc sinh co them tai lieu de on luyen va thuc hanh mon tieng Anh 6 theo chuong trinh moi cua Bo Giao Duc va Dao Tao, chung toi bien soan bo sach Bai tap tieng Anh 6.

Bai tap tieng Anh 6 gom hai tap tuong ung voi hai tap sach giao khoa Tieng Anh 6 cua nha xuat ban Giao Duc Viet Nam hop tac voi Nha Xuat ban Giao duc Pearson.

Bai tap tieng Anh 6 – tap 2 gom 6 don vi bai tap, duoc bien soan theo sat noi dung cua 6 don vi bai hoc trong sach Tieng Anh 6 – tap 2. Moi don vi bai tap gom 5 phan:

Phan A – Phonetics: cac bai tap ngu am giup cung co kha nang phat am va kha nang nhan biet cac am duoc phat am giong nhau hoac khac nhau.
Phan B – Vocabulary and Grammar: cac bai tap ve tu vung va ngu phap giup on luyen tu vung va cung co kien thuc ngu phap trong tung don vi bai hoc.
Phan C – Speaking: cac bai tap dat cau hoi, hoan tat doan hoi thoai, sap xep doan hoi thoai, v.v. giup ren luyen ky nang noi.
Phan D – Reading: cac doan van ngan voi cac hinh thuc dien vao cho trong, chon tu de dien vao cho trong, doc va tra loi cau hoi, doc roi viet T (true) hoac F (false), v.v. giup luyen tap va phat trien ky nang doc hieu.
Phan E – Writing: cac bai tap viet cau hoac viet doan van giup luyen tap ky nang viet.

Sau phan bai tap cua moi don vi bai tap co mot bai kiem tra (Test for Unit) va sau 3 don vi bai tap co mot bai tu kiem tra (Test Yourself) nham giup cac em on tap va cung co kien thuc da hoc.