Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 7 (Có Đáp Án) (Tái Bản 2018)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh 7 (Có Đáp Án) (Tái Bản 2018) Nguồn gốc: ZenBooks, Tác giả: Mai lan Hương, Nguyễn Thanh LoanNXBNXB Đà NẵngNăm XB2018, Trọng lượng (gr): 120Kích thước17 x 24Số trang116Hình thứcBìa MềmSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Cấp 2 bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT GIÁO KHOA – THAM KHẢO CẤP 2 LỚP 7 THAM KHẢO LỚP 7

bai tap trac nghiem tieng anh 7 (co dap an) (tai ban 2018)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 7 (CÓ ĐÁP ÁN) (TÁI BẢN 2018)

Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 7 được biên soạn theo sách giáo khoa Tiếng Anh 7 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm giúp các em luyện tập với các bài tập trắc nghiệm.

 Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 7 gồm 16 đơn vị bài học (Unit), có nội dung tương ứng với đon vị bài học trong sách giáo khoa.

Mỗi Unit được soạn thành 3 Test; mỗi test gồm 25 đến 30 câu. Sau 3 đơn vị bài học có bài tự kiểm tra (Test Yourself) và sau Unit 8 và Unit 16 là 2 bài kiểm tra học kì gồm 35 câu, nhằm giúp các em ôn luyện và củng cố kiến thức đã học.

Zenbooks hy vọng Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 7 sẽ là quyển sách thiết thực, đáp ứng được yêu cầu ôn luyện và kiểm tra kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm cho học sinh lớp 7.

bai tap trac nghiem tieng anh 8 (co dap an) (tai ban 2018)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 8 (CÓ ĐÁP ÁN) (TÁI BẢN 2018)

Bai Tap Trac Nghiem Tieng Anh Lop 8 duoc bien soan theo sach giao khoa Tieng Anh 8 cua Bo Giao duc va Dao tao, nham giup cac em luyen tap voi cac bai tap trac nghiem.

Bai Tap Trac Nghiem Tieng Anh Lop 8 gom 16 don vi bai hoc (Unit), co noi dung tuong ung voi don vi bai hoc trong sach giao khoa. Moi Unit duoc soan thanh 4 Test, moi test gom 30 den 33 cau duoc chia thanh 5 phan:

Pronunciation

Complete sentences

Identify errors

Cloze

Reading comprehension

Sau 10 don vi bai tap la 10 bai tu kiem tra (Test Yourself) nham giup cac em on luyen va cung co kien thuc da hoc.

Zenbooks hy vong Bai Tap Trac Nghiem Tieng Anh Lop 8 se la quyen sach thiet thuc, dap ung duoc yeu cau on luyen va kiem tra kien thuc bang hinh thuc trac nghiem cho hoc sinh lop 8

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *