Bé Tập Viết Chữ Đẹp Tiếng Anh 2 (Khổ Nhỏ)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Bé Tập Viết Chữ Đẹp Tiếng Anh 2 (Khổ Nhỏ) Nguồn gốc: FIRST NEWS, Tác giả: First News Biên SoạnNXBNXB Tổng Hợp TPHCMNăm XB2016, Trọng lượng (gr): 66Kích thước16 x 24Số trang16Hình thứcBìa MềmSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Tô màu, luyện chữ bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT THIẾU NHI TÔ MÀU, LUYỆN CHỮ

be tap viet chu dep tieng anh 2 (kho nho)

BÉ TẬP VIẾT CHỮ ĐẸP TIẾNG ANH 2 (KHỔ NHỎ)

Bé Tập Viết Chữ Đẹp Tiếng Anh 2 (Khổ Nhỏ)

Quyển sách Bé Tập Viết Chữ Đẹp Tiếng Anh vừa giới thiệu cho bé một ngôn ngữ mới, vừa rèn chữ cho bé ngay trong những năm đầu, giúp bé có một nền tảng vững chắc về ngôn ngữ khi lên những bậc học cao hơn. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra các hình ảnh minh hoạ đẹp, ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú nhằm tạo cho bé sự hứng thú khi tiếp nhận bài học.


tap viet chu dep & to mau - kieu chu hoa (kho nho)

TẬP VIẾT CHỮ ĐẸP & TÔ MÀU – KIỂU CHỮ HOA (KHỔ NHỎ)

Tap Viet Chu Dep & To Mau – Kieu Chu Hoa (Kho Nho)

Tap sách “Tạp Viét Chũ Dẹp & To Màu” duọc bien soạn theo mọt phong cách mói, giúp các em thiéu nhi tìm duọc húng thú và say me khi làm quen vói nhũng con chũ dàu tien. Ngoài phàn tạp viét chũ dẹp duọc trình bày chi tiét vói nhũng hình mãu và thú tụ các nét chũ dẻ các bé luyẹn nét, quyẻn sách còn có nhièu hình minh họa ngọ nghĩnh dẻ các bé to màu và nhũng tù tiéng Anh don giản giúp các bé làm quen vói sinh ngũ.

Hy vọng tạp sách này sẽ hũu ích cho các bạc phụ huynh trong viẹc gúp bé lám quen vói con chũ, vói mọt sinh ngũ mói, nhanh chóng luyẹn tạp chũ dẹp, dòng thòi phát huy hon nũa tính sáng tạo và tu duy tuỏng tuọng của mình.


Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *