Bộ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 – Có Đáp Án

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Bộ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1 – Có Đáp Án Nguồn gốc: Nhà Sách Minh Thắng, Tác giả: Nguyễn Thị Thu HuếNXBNXB Đại Học Quốc Gia Hà NộiNăm XB2019, Trọng lượng (gr): 200Kích thước19 x 27Số trang184Hình thứcBìa MềmSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Cấp 2 bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT GIÁO KHOA – THAM KHẢO CẤP 2 LỚP 7 THAM KHẢO LỚP 7

bo de kiem tra tieng anh lop 7 tap 1 - co dap an

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 7 TẬP 1 – CÓ ĐÁP ÁN

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức đã học trong sách giáo khoa và cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy môn Tiếng Anh, chúng tôi biên soạn bộ sách “Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7” theo chương trình SGK thí điểm mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung cuốn sách hoàn toàn bám sát chương trình SGK và được thể hiện dưới các đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận. Thông qua việc làm các bài kiểm tra, các em học sinh có thể xác định mức độ hiểu bài và các kỹ năng cần phải củng cố thêm. Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 gồm 2 tập.

TẬP 1 GỒM 2 PHẦN:
PART I: FIRST SEMESTER
A. Đề kiểm tra 15 phút học kỳ I: 12 đề
B. Đề kiểm tra 45 phút số 1 học kỳ I: 5 đề
C. Đề kiểm tra 45 phút số 2 học kỳ I: 5 đề
D. Đề kiểm tra học kỳ I: 5 đề

PART II: GRAMMAR PRACTICE ENGLISH 7
Cuốn sách có đáp án chi tiết dành cho từng phần cụ thể. Ngoài ra sách có phần Tapescripts rất tiện để các em học sinh đối chiếu và theo dõi kết quả học tập.

bo de kiem tra tieng anh lop 7 tap 2 - co dap an

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 7 TẬP 2 – CÓ ĐÁP ÁN

Nham giup cac em hoc sinh on tap va he thong hoa kien thuc da hoc trong sach giao khoa va cung la tai lieu tham khao huu ich cho cac thay co giao trong qua trinh giang day mon Tieng Anh, chung toi bien soan bo sach “Bo de kiem tra Tieng Anh lop 7” theo chuong trinh SGK thi diem moi nhat cua Bo Giao duc va Dao tao.

Noi dung cuon sach hoan toan bam sat chuong trinh SGK va duoc the hien duoi cac de kiem tra trac nghiem va tu luan. Thong qua viec lam cac bai kiem tra, cac em hoc sinh co the xac dinh muc do hieu bai va cac ky nang can phai cung co them. Bo de kiem tra tieng Anh lop 7 gom 2 tap.

TAP 1 GOM 2 PHAN:
PART I: FIRST SEMESTER
A. De kiem tra 15 phut hoc ky I: 12 de
B. De kiem tra 45 phut so 1 hoc ky I: 5 de
C. De kiem tra 45 phut so 2 hoc ky I: 5 de
D. De kiem tra hoc ky I: 5 de

PART II: GRAMMAR PRACTICE ENGLISH 7
Cuon sach co dap an chi tiet danh cho tung phan cu the. Ngoai ra sach co phan Tapescripts rat tien de cac em hoc sinh doi chieu va theo doi ket qua hoc tap.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *