Bộ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 – Có Đáp Án

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Bộ Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 – Có Đáp Án Nguồn gốc: Nhà Sách Minh Thắng, Tác giả: Nguyễn Thị Thu HuếNXBNXB Đại Học Quốc Gia Hà NộiNăm XB2019, Trọng lượng (gr): 200Kích thước19 x 27Số trang188Hình thứcBìa MềmSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Cấp 2 bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT GIÁO KHOA – THAM KHẢO CẤP 2 LỚP 7 THAM KHẢO LỚP 7

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 7 TẬP 2 – CÓ ĐÁP ÁN

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập và hệ thống hóa kiến thức đã học trong sách giáo khoa và cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy môn Tiếng Anh, chúng tôi biên soạn bộ sách “Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7” theo chương trình SGK thí điểm mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung cuốn sách hoàn toàn bám sát chương trình SGK và được thể hiện dưới các đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận. Thông qua việc làm các bài kiểm tra, các em học sinh có thể xác định mức độ hiểu bài và các kỹ năng cần phải củng cố thêm. Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 gồm 2 tập.

TẬP 1 GỒM 2 PHẦN:
PART I: FIRST SEMESTER
A. Đề kiểm tra 15 phút học kỳ I: 12 đề
B. Đề kiểm tra 45 phút số 1 học kỳ I: 5 đề
C. Đề kiểm tra 45 phút số 2 học kỳ I: 5 đề
D. Đề kiểm tra học kỳ I: 5 đề

PART II: GRAMMAR PRACTICE ENGLISH 7
Cuốn sách có đáp án chi tiết dành cho từng phần cụ thể. Ngoài ra sách có phần Tapescripts rất tiện để các em học sinh đối chiếu và theo dõi kết quả học tập.

bai tap tieng anh lop 8 tap 1 (co dap an) - theo chuong trinh moi cua bo gd va dao tao

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 8 TÂP 1 (CÓ ĐÁP ÁN) – THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CỦA BỘ GD VÀ ĐÀO TẠO

Nham giup cac em hoc sinh co them tai lieu de on luyen va thuc hanh mon tieng Anh 8 theo chuong trinh moi cua Bo Giao Duc va Dao Tao, chung toi bien soan bo sach Bai tap tieng Anh 8.

Bai tap tieng Anh 8 gom hai tap tuong ung voi hai tap sach giao khoa Tieng Anh 8 cua nha xuat ban Giao Duc Viet Nam hop tac voi Nha Xuat ban Giao duc Pearson.

Bai tap tieng Anh 8 – tap 1 gom 6 don vi bai tap, duoc bien soan theo sat noi dung cua 6 don vi bai hoc trong sach Tieng Anh 8 – tap 1. Moi don vi bai tap gom 5 phan:

·         Phan A – Phonetics: cac bai tap ngu am giup cung co kha nang phat am va kha nang nhan biet cac am duoc phat am giong nhau hoac khac nhau.

·         Phan B – Vocabulary and Grammar: cac bai tap ve tu vung va ngu phap giup on luyen tu vung va cung co kien thuc ngu phap trong tung don vi bai hoc.

·         Phan C – Speaking: cac bai tap dat cau hoi, hoan tat doan hoi thoai, sap xep doan hoi thoai, v.v. giup ren luyen ky nang noi.

·         Phan D – Reading: cac doan van ngan voi cac hinh thuc dien vao cho trong, chon tu de dien vao cho trong, doc va tra loi cau hoi, doc roi viet T (true) hoac F (false), v.v. giup luyen tap va phat trien ky nang doc hieu.

·         Phan E – Writing: cac bai tap viet cau hoac viet doan van giup luyen tap ky nang viet.

Sau phan bai tap cua moi don vi bai tap co mot bai kiem tra (Test for Unit) va sau 3 don vi bai tap co mot bai tu kiem tra (Test Yourself) nham giup cac em on tap va cung co kien thuc da hoc.