Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) Nguồn gốc: NXB Chính Trị Quốc Gia, Tác giả: Quốc HộiNXBNXB Chính Trị Quốc Gia Sự ThậtNăm XB2018, Trọng lượng (gr): 200Kích thước20.5 x 14.5 cmHình thứcBìa MềmSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Luật – Văn Bản Dưới Luật bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT CHÍNH TRỊ – PHÁP LÝ – … LUẬT – VĂN BẢN DƯỚI LUẬT

BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH (BỘ LUẬT NĂM 2015, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017)

Bộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018.

nhung bai van mau lop 8 - tap 2

NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 8 – TẬP 2

Nhung Bai Van Mau Lop 8 – Tap 2