Bộ Sách Khoa Học Thú Vị Của Thế Kỉ XXI – Kiến Trúc Kì Diệu

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Bộ Sách Khoa Học Thú Vị Của Thế Kỉ XXI – Kiến Trúc Kì Diệu Nguồn gốc: Cty Sách Giáo Dục Tại TP.HCM NXB CN NXB Giáo Dục , Trọng lượng (gr): 350 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Kiến trúc, xây dựng bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: Khoa học kỹ thuật / Kiến trúc, xây dựng /

BỘ SÁCH KHOA HỌC THÚ VỊ CỦA THẾ KỈ XXI – KIẾN TRÚC KÌ DIỆU

 

en lieng truong may (bo 4 cuon)

ÉN LIỆNG TRUÔNG MÂY (BỘ 4 CUỐN)

Bạn có biết thanh đại đao mà vua Quang Trung sử dụng tên gì? Nguồn gốc từ đâu? Tinh thần hiệp sĩ Việt là gì, có so được với võ sĩ đạo của Nhật Bản? Cuộc chiến Cù Lao Phố giữa các hiệp sĩ Việt và võ sư Trung Quốc kinh thiên ra sao? Chàng Lía là ai mà lưu trong lòng dân ta hai câu ca dao não nuột: “Chiều chiều én liệng Truông Mây/ Cảm thương Chú Lía bị vây trong thành”