Chánh Tín – Đời Sống Phật Giáo

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Chánh Tín – Đời Sống Phật Giáo Nguồn gốc: Cty Sách Thời Đại , Tác giả: Đại Sư Tinh Vân NXB NXB Hồng Đức Năm XB 03-2016 , Trọng lượng (gr): 150 Kích thước 20.5 x 13.5 Số trang 246 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Tôn Giáo bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: Lịch Sử – Địa Lý – Tôn Giáo / Tôn Giáo /

CHÁNH TÍN – ĐỜI SỐNG PHẬT GIÁO

Chánh tín thuộc về trí tuệ đối lại với mê tín thuộc vô minh, phiền não. Chúng ta tin Phật, áp dụng lời Phật dạy, dù nghèo hay giàu, nhưng biết thì nhân phước này tạo thêm phước khác. Chưa có phước thì biết tạo phước nhỏ, hay không có phước cũng không bận tâm, ăn một ngày bao nhiêu mà lo. Phật tử giàu hay nghèo cũng vậy, lấy tâm an lạc và sức khỏe làm chính và lấy lời Phật xây dựng cuộc sống chúng ta ổn định cho đến nâng lên Hiền thánh, thì xã hội chúng ta sống trở thành thiên đường trần gian.

tu giac - doi co huong hoa

TỰ GIÁC – ĐỜI CÓ HƯƠNG HOA

Đôi khi người ta ví người đẹp có đạo đức với hoa, bởi hoa thơm hoa đẹp ai chẳng yêu quý, người tốt người thiện ai chẳng thương yêu. Hoa với vũ trụ, với nhân sinh là thiết tha gắn bó. Hoa làm đẹp cuộc sống chúng ta, điểm tô cho đời sống loài người. Thế nên cõi đời này rất cần có hoa hương.