Combo Hbr On: Harvard Business Review – On Communication – Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review – On Strategic Marketing – Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review – On Strategy – Chiến Lược + Harvard Business Review – On Innovation – Đổ

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Combo Hbr On: Harvard Business Review – On Communication – Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review – On Strategic Marketing – Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review – On Strategy – Chiến Lược + Harvard Business Review – On Innovation – Đổ Nguồn gốc: Alpha Books , Tác giả: Harvard Business Review Press Người Dịch Lê Trung Hoàng Tuyến, Phạm Khuyên, NC Titi, Hoàng Hưng NXB NXB Công Thương Năm XB 2018 Kích thước 20.5 x 26.5 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Kinh Tế / Marketing – Bán Hàng /

COMBO HBR ON: HARVARD BUSINESS REVIEW – ON COMMUNICATION – TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + HARVARD BUSINESS REVIEW – ON STRATEGIC MARKETING – MARKETING CHIẾN LƯỢC + HARVARD BUSINESS REVIEW – ON STRATEGY – CHIẾN LƯỢC + HARVARD BUSINESS REVIEW – ON INNOVATION – ĐỔ

1. Hbr – On Communication – Truyền Thông Giao Tiếp

combo thuat dac nhan tam + 21 pham chat vang cua nha lanh dao (bo 2 cuon)

COMBO THUẬT ĐẮC NHÂN TÂM + 21 PHẨM CHẤT VÀNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO (BỘ 2 CUỐN)

1. 21 Pham Chat Vang Cua Nha Lanh Dao (Tai Ban 2018)