Đông Nam Á Lịch Sử Từ Nguyên Thủy Đến Ngày Nay (xuất Bản Lần Thứ Hai, Có Sửa Chữa, Bổ Sung)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Đông Nam Á Lịch Sử Từ Nguyên Thủy Đến Ngày Nay (xuất Bản Lần Thứ Hai, Có Sửa Chữa, Bổ Sung) Nguồn gốc: NXB Chính Trị Quốc Gia, Tác giả: GS Lương NinhNXBNXB Chính Trị Quốc Gia Sự ThậtNăm XB2018, Trọng lượng (gr): 1100Kích thước16*24Số trang1072Hình thứcBìa MềmSản phẩm hiển thị trongNXB Chính Trị Quốc GiaSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Triết Học- Lý Luận Chính Trị bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT CHÍNH TRỊ – PHÁP LÝ – … TRIẾT HỌC- LÝ LUẬN CHÍ…

dong nam a lich su tu nguyen thuy den ngay nay (xuat ban lan thu hai, co sua chua, bo sung)

ĐÔNG NAM Á LỊCH SỬ TỪ NGUYÊN THỦY ĐẾN NGÀY NAY (XUẤT BẢN LẦN THỨ HAI, CÓ SỬA CHỮA, BỔ SUNG)

Nội dung cuốn sách gồm ba phần chính: Phần thứ nhất: “Đông Nam Á từ tiền sử đến trước chủ nghĩa thực dân”; Phần thứ hai: “Đông Nam Á từ thế kỷ XVI đến năm 1945: Giao thương, thực dân hóa và phi thực dân hóa”; và Phần thứ ba: “Đông Nam Á từ năm 1945 đến nay: Độc lập dân tộc, liên kết khu vực và phát triển”.

cach mang cong nghiep lan thu tu va nhung van de dat ra doi voi ca cach phap luat viet nam

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CẢ CÁCH PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Cuon sach nghien cuu tong quan ve cuoc cach mang cong nghiep lan thu tu tu goc do phap ly va nhung anh huong cua cach mang cong nghiep 4.0 den doi song chinh tri, phap ly Viet Nam. Qua do, dat ra nhung van de can giai quyet va de xuat mot so giai phap cai cach he thong phap luat noi chung, cac linh vuc phap luat chuyen nganh noi rieng, voi muc dich tao ra nen tang phap ly de dat nuoc ta thich nghi va phat trien cung voi cuoc cach mang cong nghiep lan thu tu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *