Factivity – Your Amazing Body

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Factivity – Your Amazing Body Nguồn gốc: Parragon, Tác giả: Parragon Books Ltd,Becky DownNXBParragonNăm XB20/06/2017, Trọng lượng (gr): 526Kích thước1.0 x 23.0 x 20.0Số trang14Hình thứcBoard BookSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Society & Social Issues bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: FOREIGN BOOKS CHILDREN’S BOOKS SOCIETY & SOCIAL ISSUES HEALTH

FACTIVITY – YOUR AMAZING BODY

Discover more than 60 flaps on an amazing illustrated journey inside your body with Factivity Your Amazing Body! What’s under your skin? And inside your bones? Where does the food you eat go, or the air you breathe end up? Switch on your brain, feel your pulse and explore inside! Take an interactive trip around and inside the human body and learn the facts. 

gene atlantis

GENE ATLANTIS

Gene Atlantis

Khát khao thoát khỏi bóng ma quá khú vãn tù lau ám ảnh, bác sĩ Kate Warner quyét tam ròi California dẻ dén Jakarta, dòn hét tam huyét nghien cúu gene Atlantis – mọt mã gene bí ản nám giũ chìa khóa lý giải sụ tién hóa của loài nguòi, hy vọng tìm ra liẹu pháp mói chũa trị cho trẻ em mác chúng tụ kỷ. Nhung liẹu pháp dó, hóa ra, lại nguy hiẻm và quyèn nang hon gáp bọi so vói nhũng gì co có thẻ tuỏng tuọng. Mọt cánh của dãn dén buóc tién hóa tiép theo của loài nguòi và viét lại lịch sủ của gióng loài co the mo ra, nhung dòng thòi, néu lọt vào tay Họi Immari – tỏ chúc cỏ xua dã 2000 nam lịch sủ – do cũng chính là sụ két thúc cho nhan loại…
 
Cùng David Vale, dạc vụ của tỏ chúc tình báo Tháp Dòng Hò, Kate phải chạy dua vói thòi gian, giải dáp vo só bí ản vè nguòn góc loài nguòi, xam nhạp vào nhũng ngóc ngách khuát nẻo nhát của thé giói, dào bói dén tạn cùng nhũng quá khú da tu lau bị chon vui…
 
70000 nam truóc, loài nguòi dã sóng sót qua nguy co tuyẹt chủng.
 
Nhung giò day, nhan loại liẹu có còn co họi?