Getting to Yes with Yourself : (And Other Worthy Opponents)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Getting to Yes with Yourself : (And Other Worthy Opponents) Nguồn gốc: HarperCollins Publishers , Tác giả: William Ury NXB HarperOne Năm XB 20/01/2015 , Trọng lượng (gr): 180 Kích thước 1.0 x 20.0 x 13.0 Số trang 208 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm hiển thị trong Business, Finance & Law Communication Skills for Workplace Success HarperCollins Publishers Highly Recommended Books – Business & Self-help Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Business & Management bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: Foreign books / Business, Finance & Management / Business & Management / Business Negotiation /

GETTING TO YES WITH YOURSELF : (AND OTHER WORTHY OPPONENTS)

twelfth night: band 17/diamond

TWELFTH NIGHT: BAND 17/DIAMOND