Giáo Trình Chuẩn YCT 6 (CD)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Giáo Trình Chuẩn YCT 6 (CD) Nguồn gốc: Cty Nhân Trí Việt , Tác giả: Tô Anh Hà, Vương Lôi Người Dịch Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng NXB NXB Tổng Hợp TPHCM Năm XB 2018 , Trọng lượng (gr): 150 Kích thước 21 x 28.5 cm Số trang 142 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm hiển thị trong Nhân Trí Việt. Thuộc danh mục sách: Sách học ngoại ngữ / Tiếng Hoa /

GIÁO TRÌNH CHUẨN YCT 6 (CD)

Bài thi tiếng Trung Quốc dành cho học sinh (Youth Chinese Test – YCT) là bài kiểm tra chuẩn ở cấp độ quốc tế về trình độ tiếng Trung Quốc. Bài thi này đánh giá khả năng sử dụng tiếng Trung Quốc trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong học tập của học sinh tiểu học và trung học cơ sở có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Trung Quốc. Bộ sách Giáo trình chuẩn YCT được biên soạn theo hướng bám sát các bài thi YCT đồng thời dựa trên nguyên tắc kết hợp giảng dạy và kiểm tra.

huong dan hoc va thi yct - cap do 1

HƯỚNG DẪN HỌC VÀ THI YCT – CẤP ĐỘ 1

Voi nguyen tac ket hop giang day va kiem tra, chung toi da trinh bay cu the nhung kien thuc va ky nang hoc sinh can nam vung tuong ung voi yeu cau o tung cap do. Khong chi cung cap phuong phap giang day va hoc tap hieu qua cho ca giao vien va hoc sinh, bo sach con chu trong den su phat trien toan dien cua hoc sinh, vua giup cac em ren luyen ky nang su dung tieng Trung vua giup cac em hinh thanh thoi quen, thai do tich cuc va phat trien tri tue ve nhieu mat. Chac chan voi tai lieu nay, cac em hoc sinh co the hoc tieng Trung mot cach he thong de hoan thanh tot bai thi YCT dong thoi nhanh chong nang cao ky nang giao tiep bang tieng Trung.