Giáo Trình Hán Ngữ – Tập 1 – Quyển 1

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Giáo Trình Hán Ngữ – Tập 1 – Quyển 1 Nguồn gốc: Công ty TNHH Giáo Dục Hải Hà , Tác giả: Dương Ký Châu, Đại Học Ngôn Ngữ Bắc Kinh Người Dịch Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục NXB NXB Khoa Học Xã Hội , Trọng lượng (gr): 200 Kích thước 16 x 24 cm Số trang 156 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Sách học ngoại ngữ / Tiếng Hoa /

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ – TẬP 1 – QUYỂN 1

Bộ “Giáo trình Hán ngữ” gồm 3 tập, mỗi tập chia làm hai quyển. Tập 1 – quyển 1 chú trọng giảng dạy ngữ âm, tập 1 – quyển 2 và tập 2 chú trọng giảng dạy ngữ pháp, tập 3 chú trọng nâng cao từ vựng. Mặc dù chia thành 3 giai đoạn riêng, nhưng việc rèn luyện các mặt ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp luôn được kết hợp xuyên suốt toàn bộ giáo trình.

giao trinh han ngu - tap 2 - quyen 2

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ – TẬP 2 – QUYỂN 2

Bo “Giao trinh Han ngu” gom 3 tap, moi tap chia lam hai quyen. Tap 1 – quyen 1 chu trong giang day ngu am, tap 1 – quyen 2 va tap 2 chu trong giang day ngu phap, tap 3 chu trong nang cao tu vung. Mac du chia thanh 3 giai doan rieng, nhung viec ren luyen cac mat ngu am, tu vung va ngu phap luon duoc ket hop xuyen suot toan bo giao trinh.