Hoa Tường Vi (Thơ)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Hoa Tường Vi (Thơ) Nguồn gốc: Cty Sách Giáo Dục Bắc Hà, Tác giả: Bằng ViệtNXBNXB Hội Nhà VănNăm XB2018, Trọng lượng (gr): 150Kích thước20 x 18Số trang132Hình thứcBìa MềmSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Thơ ca, tục ngữ, ca dao, thành ngữ bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT VĂN HỌC THƠ CA, TỤC NGỮ, CA DA…

HOA TƯỜNG VI (THƠ)

Hoa Tường Vi (thơ)

chau a chuyen minh - xu huong va su phat trien cua cac dong luc tang truong kinh te

CHÂU Á CHUYỂN MINH – XU HƯỚNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Chau A la mot chau luc chua bao gio chiu khuat phuc. Khong co mot chau A don nhat ve mat gia tri, van hoa, ton giao, ngon ngu hay quan trong nhat, ve chinh tri. Sau The chien II, viec phi thuoc dia hoa, dan chu hoa va toan cau hoa thuong mai tu do anh huong khong dong deu den cac quoc gia chau A. Cong nghiep hoa va do thi hoa phat trien nhanh chong, di dau la Nhat Ban. Han Quoc, Dai Loan, Trung Quoc va mot so quoc gia Dong Nam A dang theo kip o cac toc do va dat duoc muc do thanh cong khac nhau. Song, xu huong chung da ro rang. Trong khi phuong Tay lao vao phuc hoi sau khung hoang tai chinh nam 2008, vuot qua cac dai duong, mot The ky Chau A dang dan khoi sac.

Mot dieu ro rang nua la cac quoc gia chau A phai thich ung voi nhung thuc te moi. Khi cong thuc tang truong cua Nhat Ban la xuat khau sang phuong Tay hien dang bi thach thuc, ho phai tim kiem nhung co may tang truong moi bao gom mo rong mau dich va dau tu trong khu vuc, xay dung co so ha tang va ket noi con nguoi. Va ho phai lam dieu do trong mot moi truong xa hoi va chinh tri phuc tap hon. Khi cac quoc gia tro nen thinh vuong hon, chinh phu phai doi mat voi ap luc khi tang lop trung luu ngay cang tang khien nhu cau ve truyen thong xa hoi va thong tin di dong cua ho tang theo.

O pham vi quoc te, quyen luc kinh te dang dich chuyen tu phuong Tay sang phuong Dong va yeu to dia chinh tri moi dang dan hinh thanh xung quanh cac moi lien he giua My va Trung Quoc. Trong khi muc dich cua cuon sach nay khong phai la dua ra cac du bao chinh xac, chung toi co gang nhan dinh cac dong co thuc day tang truong va nhung yeu to lam thay doi cuoc choi se xac dinh co che moi cua toan cau huong trong tam vao chau A se tien trien ra sao. Chung toi co gang phan tich cac yeu to dem den thanh cong ve kinh te va chinh tri tai mot so quoc gia va nhung yeu to gay ra that bai tai nhung quoc gia khac.

Nghien cuu chuyen sau cua chung toi xac dinh duoc nam xu the lon dat ra nhung thach thuc doi voi chau A trong nhung thap ky toi:

1) cuoc song sau chinh sach “noi long dinh luong” (QE);

2) cong nghe moi;

3) nang cao vi the cua ca the va nhu cau ngay cang tang;

4) quoc te hoa chau A;

5) thay doi cac mo hinh nhan khau hoc.

Ngoai ra, chung toi xac dinh duoc nam yeu to thay doi cuoc choi co the xay dung hoac pha vo nhung hua hen ve mot the ky cua chau A:

1) ap luc ngay cang tang doi voi cac he thong cam quyen;

2) cuoc cach mang khi da phien;

3) su dich chuyen cua thuong mai toan cau va cac dong chay tai chinh;

4) ket noi co so ha tang;

5) von con nguoi va “bay thu nhap trung binh”.

Nhung yeu to nay se anh huong khac nhau den so phan cua moi quoc gia tuy thuoc vao boi canh ve kinh te va chinh tri cu the cua quoc gia do. Thong qua cac nghien cuu dien hinh ban ve cac yeu to kinh te, chinh tri va cong nghe, chung toi hy vong mang lai cho ban doc trai nghiem doc dao, dac biet la voi cac nha quan ly cap khu vuc va cac sinh vien sau dai hoc muon tim kiem co hoi viec lam tai chau A.