Học Chữ Hán Chuẩn – Tập 1

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Học Chữ Hán Chuẩn – Tập 1 Nguồn gốc: FIRST NEWS , Tác giả: Yi Ren Người Dịch Trần Lâm NXB NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM Năm XB 2019 , Trọng lượng (gr): 150 Kích thước 19 x 26 Số trang 136 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm hiển thị trong FIRST NEWS. Thuộc danh mục sách: Sách học ngoại ngữ / Tiếng Hoa /

HỌC CHỮ HÁN CHUẨN – TẬP 1

Bộ giáo trình mới này sẽ giúp bạn nhanh chóng học được các chữ viết và từ vựng tiếng Trung phổ thông mà mọi học viên vỡ lòng đều cần biết. Được thiết kế cho mục đích tự học cũng như cho lớp học, quyển Học chữ Hán chuẩn – tập 1 trình bày 178 Hán tự thông dụng cùng với 534 cụm từ vựng liên quan và 135 Hán tự thông dụng cùng với 405 cụm từ vựng liên quan ở Học chữ Hán chuẩn  – tập 2. Đây là những chữ viết và từ thiết yếu để giúp bạn vượt qua cấp độ I của kỳ thi quốc gia khảo sát trình độ tiếng Trung (HSK) chính thức của Trung Quốc và kỳ thi xếp lớp nâng cao (AP) về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.

hoc chu han chuan - tap 2

HỌC CHỮ HÁN CHUẨN – TẬP 2

Bo giao trinh moi nay se giup ban nhanh chong hoc duoc cac chu viet va tu vung tieng Trung pho thong ma moi hoc vien vo long deu can biet. Duoc thiet ke cho muc dich tu hoc cung nhu cho lop hoc, quyen Hoc chu Han chuan – tap 1 trinh bay 178 Han tu thong dung cung voi 534 cum tu vung lien quan va 135 Han tu thong dung cung voi 405 cum tu vung lien quan o Hoc chu Han chuan  – tap 2. Day la nhung chu viet va tu thiet yeu de giup ban vuot qua cap do I cua ky thi quoc gia khao sat trinh do tieng Trung (HSK) chinh thuc cua Trung Quoc va ky thi xep lop nang cao (AP) ve ngon ngu va van hoa Trung Quoc.