Học Mĩ Thuật 4 (T9)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Học Mĩ Thuật 4 (T9) Nguồn gốc: Cty Sách & Thiết Bị Giáo Dục Miền Nam , Tác giả: Nhiều Tác Giả NXB NXB Giáo Dục Việt Nam Năm XB 2019 , Trọng lượng (gr): 200 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm hiển thị trong Sách Giáo Khoa – Tham Khảo Các Cấp Sách Giáo Khoa Cấp 1. Thuộc danh mục sách: Giáo khoa – Tham khảo / Cấp 1 / Lớp 4 / Giáo Khoa Lớp 4 /

HỌC MĨ THUẬT 4 (T9)

prepare for ielts: skill and strategies book one: listening and speaking + cd ielts skills

PREPARE FOR IELTS: SKILL AND STRATEGIES BOOK ONE: LISTENING AND SPEAKING + CD IELTS SKILLS

Diem noi bac cua bo sach nay chinh la tinh thuc tien va huu ich cua no. Bo sach duoc bien soan nham giup hoc vien ren luyen nhung ky nang thiet yeu nhat de hoc va thi IELTS hieu qua nhat. Cac mau cau, cau truc, chu de… cung nhu bo cuc cua quyen sach deu nham vao thi sinh va nhung noi dung co ban cua ky thi IELTS, cung nhu nhung de tai thuong gap trong cac ky thi. Den voi bo sach nay cac hoc vien se duoc ren luyen bon ky nang co ban la: Nghe, noi, doc va viet. Ngoai ra, hoc vien con duoc huong dan va thuc hanh nhung ky nang lam bai khac. Cac dang cau hoi va bai thuc hanh trong sach se giup cho hoc vien lam quen dan voi cac dang cau hoi va de tai thuong gap trong cac ky thi.Voi su bo sung moi nhat nay, cac hoc vien va thi sinh IELTS da co trong tay bo sach hoc va luyen thi IELTS hieu qua nhat. Prepare for IELTS: Skills and Strategies duoc chia lam hai quyen. Quyen 1 tap trung vao cac ky nang nghe-noi, giup hoc vien thuc hanh va tu kiem tra phan xa cung nhu su tien bo cua chinh minh qua tung phan. Quyen 2 tap trung vao hai ky nang con lai: doc va viet. Hai cuon sach nay nen duoc su dung phoi hop voi nhau de ren luyen va nang cao tat ca 4 ky nang. Cac ban cung co the mua rieng tung cuon de ren uyen nhung ky nang ma minh chua thanh thao.Prepare for IELTS: Skills and Strategies con cung cap cho cac hoc vien nhung chien thuat va bi quyet huu dung nham chuan bi cho bon phan thi: nghe-noi-doc-viet.