Học Tập Đạo Đức Bác Hồ

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Học Tập Đạo Đức Bác Hồ Nguồn gốc: NXB Chính Trị Quốc Gia , Tác giả: Vũ Khiêu NXB NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Năm XB 2019 , Trọng lượng (gr): 100 Kích thước 10 x 14.5 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Chính Trị – Pháp Lý – Triết Học / Nhân Vật và Sự kiện /

HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

quyen cua nguoi khuyet tat

QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Nham cung cap tai lieu phuc vu viec giang day, hoc tap trong Chuong trinh dao tao thac si phap luat ve quyen con nguoi cua Khoa Luat, Dai hoc Quoc gia Ha Noi, cung nhu dap ung nhu cau tim hieu, nghien cuu cua ban doc, Nha xuat ban Chinh tri quoc gia Su that xuat ban cuon sach Quyen cua nguoi khuyet tat (Sach tham khao). Cuon sach la tap hop cac nghien cuu ve quyen cua nguoi khuyet tat theo phap luat quoc te va phap luat Viet Nam.