Học Tốt Hình Học 10

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Học Tốt Hình Học 10 Nguồn gốc: Dn Tư Nhân Thương Mại Toàn Phúc, Tác giả: Nguyễn Tài ChungNXBNXB Đại Học Quốc Gia Hà NộiNăm XB2018, Trọng lượng (gr): 300Kích thước17x24Số trang268Hình thứcBìa MềmSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Cấp 3 bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT GIÁO KHOA – THAM KHẢO CẤP 3 LỚP 10 THAM KHẢO LỚP 10

HỌC TỐT HÌNH HỌC 10

Cuốn sách Học Tốt Hình Học 10 được biên soạn nhằm giúp các em học sinh sử dụng song song với sách giáo khoa, vừa củng cố kiến thức đang học, vừa nâng cao kĩ năng giải toán cũng như ôn luyện thi Đại học. ngoài ra cuối sách còn bổ sung một số bài tập mang tính chất tổng hợp với yêu cầu cao giúp học sinh bước đầu tiếp cận những dạng toán chuẩn bị thi vào Đại học.

hoc tot dai so 10

HỌC TỐT ĐẠI SỐ 10

Cuon sach Hoc Tot Dai So 10 gom cac bai tap duoc chon loc va sap xep mot cach co he thong, bam sat tung chu de kien thuc trong sach giao khoa, nham giup cac em hoc sinh su dung song song voi sach giao khoa, vua cung co kien thuc dang hoc, vua nang cao ki nang giai toan cung nhu on luyen thi Dai hoc.

Noi dung cua sach nay gom sau chuong:

Chuong I. Menh De – Tap Hop

Chuong II. Ham So Bac Nhat Va Bac Hai

Chuong III. Phuong Trinh Va He Phuong Trinh

Chuong IV. Bat Dang Thuc Va Bat Phuong Trinh

Chuong V. Thong Ke

Chuong VI. Goc Luong Giac Va Cong Thuc Luong Giac.

Moi chuong lai duoc to chuc thanh cac bai theo dung nhu trinh tu cua sach giao khoa. Moi bai duoc mo dau bang muc Tom tat li thuyet. Muc nay neu ra nhung kien thuc thuong duoc su dung va duoc phep su dung trong qua trinh giai bai tap. Tiep theo la muc Mot so dang toan, muc nay dua ra cac dang toan thuong gap, trong da so moi dang toan deu co neu phuong phap giai, sau do la cac bai tap minh hoa cho phuong phap va giup hoc sinh khai thac tot kien thuc Sach giao khoa voi nhieu khia canh khac nhau, duoc sap xep theo muc do tu co ban den nang cao. Muc cuoi cung la Bai tap on luyen, muc nay ngoai viec dua ra cac bai tap bam sat sach giao khoa con bo sung them mot so bai tap mang tinh tong hop voi yeu cau cao hon, giup hoc sinh buoc dau tiep can voi nhung dang toan chuan bi thi vao dai hoc. Voi cach to chuc, sap xep quyen sach nhu tren, hoc sinh co the de dang tu lua chon bai tap de lam them sau moi bai hoc nham ren luyen phuong phap giai va tu duy toan hoc, cai thien duoc nang luc hoc toan cua ban than va vuon len trinh do kha gioi.

De su dung sach co hieu qua tot nhat, hoc sinh nen tu minh giai cac bai tap co trong moi phan. Tuy nhien de thay va lam chu nhung ki thuat giai toan cung nhu cach trinh bay mot loi giai, da so cac bai tap deu duoc giai san (tham chi la nhieu cach giai) voi nhung muc do chi tiet khac nhau. Vi vay sau khi giai bai tap, hoc sinh co the tu minh kiem tra lai ket qua bang cach doi chieu voi nhung loi giai, huong dan, dap so o trong sach.