I – Start

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc I – Start Nguồn gốc: Cty Nhân Trí Việt, Tác giả: Andrew Betsis, Lawrence MamasNXBNXB Tổng Hợp TPHCMNăm XB2019, Trọng lượng (gr): 150Kích thước21 × 29.5Số trang108Hình thứcBìa MềmSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Tiếng Anh bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT SÁCH HỌC NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH TIẾNG ANH GIÁO TRÌNH -…

I – START

Reading, Grammar & Vocabulary fun activities for the Cambridge English Qualifications: Pre-A1 Starters exam and 2 complete Practice Tests

Key Features

15 lessons with Vocabulary and Grammar exercises that help students practise using the language.

5 units on various topics with Reading comprehension and FUN Vocabulary exercises.

2 complete Practice Tests for ideal preparation for the Cambridge English Qualifications: Pre-A1 Starters exam.

For the revised exam from 2018
i - move

I – MOVE

Reading, Grammar & Vocabulary fun activities for the Cambridge English Qualifications: A1 Movers exam and 2 complete Practice Tests

Key Features

15 lessons with Vocabulary and Grammar activities that help students practise using the language.

6 units with short texts, Reading, Writing and FUN Vocabulary exercises.

2 complete Practice Tests for ideal preparation for the Cambridge English Qualifications: A1 Movers exam.

For the revised exam from 2018