Luật Đấu Giá Tài Sản (Hiện Hành) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Tái Bản Có Bổ Sung)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Luật Đấu Giá Tài Sản (Hiện Hành) Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành (Tái Bản Có Bổ Sung) Nguồn gốc: NXB Chính Trị Quốc Gia , Tác giả: Quốc Hội NXB NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Năm XB 2019 , Trọng lượng (gr): 250 Kích thước 13 x 19 Số trang 212 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Chính Trị – Pháp Lý – Triết Học / Luật – Văn Bản Dưới Luật /

LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (HIỆN HÀNH) VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (TÁI BẢN CÓ BỔ SUNG)

Nhằm giúp bạn đọc cập nhật thông tin khi tìm hiểu và thực thi pháp luật về đấu giá tài sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: Luật đấu giá tài sản (hiện hành) và văn bản hướng dẫn thi hành.

giao trinh han ngu 3 - tap 2 quyen thuong bo sung bai tap - dap an

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 3 – TẬP 2 QUYỂN THƯỢNG BỔ SUNG BÀI TẬP – ĐÁP ÁN

Cuon sach giup ich gi cho ban?