Luật Tần Số Vô Tuyến Điện Năm 2009 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Luật Tần Số Vô Tuyến Điện Năm 2009 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Nguồn gốc: NXB Chính Trị Quốc Gia , Tác giả: Quốc Hội NXB NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật , Trọng lượng (gr): 100 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm hiển thị trong NXB Chính Trị Quốc Gia. Thuộc danh mục sách: Chính Trị – Pháp Lý – Triết Học / Luật – Văn Bản Dưới Luật /

LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN NĂM 2009 VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Để thực thi Luật có hiệu quả; giúp cho cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện đúng theo pháp luật, Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về trinh tự, thủ tục cấp giấy phép; quy chuẩn quốc gia về viễn thông… và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

dien mao va trien vong cua xa hoi tri thuc

DIỆN MẠO VÀ TRIỂN VỌNG CỦA XÃ HỘI TRI THỨC

Noi dung chinh cua cuon sach duoc chia lam 3 chuong: