Luật Thể Dục, Thể Thao (Hiện Hành) Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Luật Thể Dục, Thể Thao (Hiện Hành) Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018 Nguồn gốc: NXB Chính Trị Quốc Gia , Tác giả: Quốc hội NXB NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Năm XB 2018 , Trọng lượng (gr): 100 Kích thước 13 x 19 Số trang 68 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Chính Trị – Pháp Lý – Triết Học / Luật – Văn Bản Dưới Luật /

LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO (HIỆN HÀNH) SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2018

combo marketing - branding trong thoi dai 4.0 (bo 3 cuon)

COMBO MARKETING – BRANDING TRONG THỜI ĐẠI 4.0 (BỘ 3 CUỐN)

1. Xay Dung Thuong Hieu Ca Nhan Trong Ky Nguyen 4.0