Luật Thi Hành Án Dân Sự – Luật Thi Hành Án Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Luật Thi Hành Án Dân Sự – Luật Thi Hành Án Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2016) Nguồn gốc: NS Lao Động , Tác giả: Cao Thiểm NXB NXB Thế Giới Năm XB 08-2016 , Trọng lượng (gr): 255 Kích thước 20.5 x 14.5 Số trang 292 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Luật – Văn Bản Dưới Luật bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: Chính Trị – Pháp Lý – Triết Học / Luật – Văn Bản Dưới Luật /

LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ – LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2016)

Nội dung Luật Thi Hành Án Dân Sự bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án…

luyen viet theo mau chu moi - tap to chu (tap 2)

LUYỆN VIẾT THEO MẪU CHỮ MỚI – TẬP TÔ CHỮ (TẬP 2)