Luyện Nói Tiếng Trung Quốc Cấp Tốc – Trình Độ Sơ Cấp – Tập 2 (Cd)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Luyện Nói Tiếng Trung Quốc Cấp Tốc – Trình Độ Sơ Cấp – Tập 2 (Cd) Nguồn gốc: Cty Nhân Trí Việt , Tác giả: Mã Tiễn Phi Người Dịch Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng NXB NXB Tổng Hợp TPHCM Năm XB 2019 , Trọng lượng (gr): 180 Kích thước 18.5 x 26 Số trang 152 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm hiển thị trong Nhân Trí Việt. Thuộc danh mục sách: Sách học ngoại ngữ / Tiếng Hoa /

LUYỆN NÓI TIẾNG TRUNG QUỐC CẤP TỐC – TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP – TẬP 2 (CD)

Bộ giáo trình tập trung vào các điểm chủ yếu sau:

tnt toeic basic (third edition)

TNT TOEIC BASIC (THIRD EDITION)

Unlike some other course books on the market with an overwhelming content, this course book offers a systematic and concise syllabus of 20 listening and 20 reading units, providing learners with key vocabulary and grammar for each TOEIC test section. In addition, practice exercises are integrated into each unit to reinforce what you have learned and improve your exam skills with TOEIC-like questions.