Masters of Management

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Masters of Management Nguồn gốc: HarperCollins Publishers , Tác giả: Adrian Wooldridge NXB Harper Business Năm XB 2011 Ngôn Ngữ Tiếng Anh , Trọng lượng (gr): 644 Kích thước 15.2 x 22.9 x 3.6 cm Số trang 464 Hình thức Bìa Cứng. Thuộc danh mục sách: Foreign books / Business, Finance & Management / Business & Management / Management & Management Techniques /

MASTERS OF MANAGEMENT

“Read it before buying any other business book.”—Rosabeth Moss Kanter
china's megatrends: the 8 pillars of a new society

CHINA’S MEGATRENDS: THE 8 PILLARS OF A NEW SOCIETY

“[John Naisbitt’s] vision of the world’s economy has the mark of genius.” —Minneapolis Star Tribune