Mom’S Letters – Fruits (Tái Bản 2018)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Mom’S Letters – Fruits (Tái Bản 2018) Nguồn gốc: Phuc Minh Books , Tác giả: Lương Thị Diễm Hồng NXB NXB Văn Học Năm XB 2018 , Trọng lượng (gr): 80 Kích thước 20.5 x 28 Số trang 27 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Thiếu nhi / Truyện Thiếu Nhi / Truyện Tranh Thiếu Nhi /

MOM’S LETTERS – FRUITS (TÁI BẢN 2018)

Mom’s Letters là bộ sách tập viết tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo. Bộ sách gồm 8chủ đề: Chữ cái, chữ số, màu sắc, phương tiện giao thông, đồ dùng học tập, hoa quả, độngvật. Điểm nổi bật của cuốn sách là: phông chữ chuẩn; hình ảnh sinh động; đa dạng hoạt động tương tác; chủ đề gần gũi, thân thuộc với trẻ.

mom's letters - school stationery (tai ban 2018)

MOM’S LETTERS – SCHOOL STATIONERY (TÁI BẢN 2018)

Mom’s Letters la bo sach tap viet tieng Anh danh cho tre mau giao. Bo sach gom 8chu de: Chu cai, chu so, mau sac, phuong tien giao thong, do dung hoc tap, hoa qua, dongvat. Diem noi bat cua cuon sach la: phong chu chuan; hinh anh sinh dong; da dang hoat dong tuong tac; chu de gan gui, than thuoc voi tre.