Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu (Tái Bản 2018)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu (Tái Bản 2018) Nguồn gốc: NXB Tổng Hợp TPHCM , Tác giả: Phan Duy Việt, Phan Khả Minh NXB NXB Tổng Hợp TPHCM Năm XB 2018 , Trọng lượng (gr): 300 Kích thước 16 x 24 Số trang 282 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Lịch Sử – Địa Lý – Tôn Giáo / Lịch Sử /

NHƯ MẶT TRỜI CHÓI LỌI CHIẾU SÁNG KHẮP NĂM CHÂU (TÁI BẢN 2018)

Diễn ra trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, Cách mạng tháng Mười Nga không chỉ nhằm giải phóng công nhân, nông dân và người lao động làm thuê khỏi sự bóc lột của chủ, mà còn chỉ ra con đường đưa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc thoát khỏi ách thống trị áp bức của các nước thực dân.

guong chi si phan tay ho lich su toan bien (tai ban 2018)

GƯƠNG CHÍ SĨ PHAN TÂY HỒ LỊCH SỬ TOÀN BIÊN (TÁI BẢN 2018)

Ve  viec  tai  ban cuon sach, chung toi  giu  lai nguyen van van ban in lan dau, chi bien tap nhung loi  chinh ta nhu sai  dau hoi  nga…  Rieng   phan nhung chu dai tu, cau  doi trong dam tang Cu Phan Chau Trinh chung toi co nho nha nghien cuu Tran Van Chanh hieu dinh va  bo  sung them phan Han van cho  ro  nghia. Ve phan anh, ngoai nhung tam anh ve  dam  tang Cu Phan  Chau Trinh  nam  1926, chung toi co bo sung them mot so anh chup phan mo va Nha luu niem cua Cu (so 9 duong Phan Thuc Duyen, Phuong 4, quan Tan Binh, Thanh pho Ho Chi Minh) do ban doc Do Minh Tien  cung cap.
Du da  co gang nhung do  cuon sach da  in  cach nay gan  100 nam nen co nhieu tu, nhieu noi  dung kho long ma hoan chinh mot cach chu toan. Chung toi  rat mong ban doc  gan  xa  luong thu neu co gi sai  sot va xin  gop  y chan thanh de lan  tai  ban sau cuon sach duoc hoan chinh hon.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *