Ôn Luyện Thi THPT Quốc Gia Năm 2019 – Bài Thi Khoa Học Xã Hội

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Ôn Luyện Thi THPT Quốc Gia Năm 2019 – Bài Thi Khoa Học Xã Hội Nguồn gốc: Cty CP Sách Và CN Giáo Dục Việt Nam, Tác giả: Nhiều Tác GiảNXBNXB ĐH Quốc Gia Hà NộiNăm XB2019, Trọng lượng (gr): 500Kích thước17 x 24Số trang496Hình thứcBìa MềmSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Cấp 3 bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT GIÁO KHOA – THAM KHẢO CẤP 3 LỚP 12 THAM KHẢO LỚP 12

ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI

1. Bộ sách Ôn luyện thi THPT quốc gia năm 2019 gồm 05 môn và nhóm môn: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

2. Cấu trúc của mỗi cuốn sách gồm 02 phần chính, cụ thể:

a) Phần một: Hệ thống kiến thức và câu hỏi ôn tập theo chủ đề môn học

b) Phần hai: Một số đề tham khảo và đáp án, hướng dẫn giải

Nội dung bộ sách được biên soạn bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12, đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có sự phân hóa phù hợp theo từng mức độ đánh giá năng lực học sinh để tuyển sinh vào các cơ sở Giáo dục Đại học.

3. Đặc biệt bộ sách được tích hợp Ứng dụng Công nghệ ôn thi 4.0 (mã cào ở bìa 4 sách) cho phép học sinh ôn luyện, làm bài thi thử miễn phí trên nền tảng website và smartphone với số lượng đề thi đa dạng và phong phú. Ứng dụng chấm điểm tự động và phân tích, đánh giá năng lực học sinh theo từng chủ đề kiến thức, giúp học sinh học tập và ôn thi hiệu quả hơn.

4. Bộ tài liệu được biên soạn bởi đội ngũ tác giả là các nhà giáo giàu kinh nghiệm, nắm rõ chương trình và đã đồng hành cùng giáo viên, học sinh trong nhiều năm qua.

on luyen thi thpt quoc gia nam 2019 - bai thi khoa hoc tu nhien

ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1. Bo sach On luyen thi THPT quoc gia nam 2019 gom 05 mon va nhom mon: Toan, Tieng Anh, Ngu van, Khoa hoc tu nhien (Vat li, Hoa hoc, Sinh hoc), Khoa hoc xa hoi (Lich su, Dia li, Giao duc cong dan).

2. Cau truc cua moi cuon sach gom 02 phan chinh, cu the:

a) Phan mot: He thong kien thuc va cau hoi on tap theo chu de mon hoc

b) Phan hai: Mot so de tham khao va dap an, huong dan giai

Noi dung bo sach duoc bien soan bam sat chuan kien thuc, ki nang cua chuong trinh cap THPT, chu yeu la chuong trinh lop 12, dam bao nguong co ban de xet tot nghiep THPT va co su phan hoa phu hop theo tung muc do danh gia nang luc hoc sinh de tuyen sinh vao cac co so Giao duc Dai hoc.

3. Dac biet bo sach duoc tich hop Ung dung Cong nghe on thi 4.0 (ma cao o bia 4 sach) cho phep hoc sinh on luyen, lam bai thi thu mien phi tren nen tang website va smartphone voi so luong de thi da dang va phong phu. Ung dung cham diem tu dong va phan tich, danh gia nang luc hoc sinh theo tung chu de kien thuc, giup hoc sinh hoc tap va on thi hieu qua hon.

4. Bo tai lieu duoc bien soan boi doi ngu tac gia la cac nha giao giau kinh nghiem, nam ro chuong trinh va da dong hanh cung giao vien, hoc sinh trong nhieu nam qua.