Phát Triển Năng Lực Trong Môn Tin Học – Dành Cho THCS – Quyển 1

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Phát Triển Năng Lực Trong Môn Tin Học – Dành Cho THCS – Quyển 1 Nguồn gốc: Cty Phương Nam , Tác giả: Nhiều Tác Giả NXB NXB Giáo Dục Việt Nam Năm XB 2018 , Trọng lượng (gr): 150 Kích thước 19 x 26.5 Số trang 123 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Giáo khoa – Tham khảo / Cấp 2 / Lớp 6 / Tham Khảo Lớp 6 /

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG MÔN TIN HỌC – DÀNH CHO THCS – QUYỂN 1

Nội dung của sách đảm bảo đúng chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn tin học hiện hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất học sinh theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới.

giao duc the chat - lop 1 (danh cho hoc sinh)

GIÁO DỤC THỂ CHẤT – LỚP 1 (DÀNH CHO HỌC SINH)

Thuc hien chu truong doi moi manh me cong tac day – hoc the duc trong truong hoc, Nha xuat ban Giao duc Viet Nam to chuc bien soan va phat hanh bo sach Giao duc the chat (danh cho hoc sinh tu lop 1 den lop 12). Day la bo sach ve giao duc the chat duy nhat danh cho hoc sinh pho thong da duoc Bo Giao duc va Dao tao tham dinh va phe duyet tai Quyet dinh so 2956/QD-BGDDT ngay 15/8/2018.