Phương Pháp Phân Tích Luật Viết

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Phương Pháp Phân Tích Luật Viết Nguồn gốc: NXB Chính Trị Quốc Gia , Tác giả: Viện sĩ, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện NXB NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Năm XB 2019 , Trọng lượng (gr): 220 Kích thước 13 x 19 Số trang 208 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Khoa học kỹ thuật / Khoa học khác /

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LUẬT VIẾT

Với ý nghĩa đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Phương pháp phân tích luật viết của Viện sĩ, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện. Cuốn sách giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết hiện đại có thể được vận dụng trong hoàn cảnh, điều kiện của hoạt động nghiên cứu và áp dụng pháp luật tại Việt Nam. Ngoài ra, những phương pháp phân tích luật viết được giới thiệu trong cuốn sách có thể được sử dụng như các công cụ mang tính phương pháp luận trong việc xây dựng, hoàn thiện các công trình nghiên cứu, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy về luật tại các cơ sở đào tạo về luật ở Việt Nam.

tam ly hoc trong nhay mat - tap 2

TÂM LÝ HỌC TRONG NHÁY MẮT – TẬP 2

Tam Ly Hoc Trong Nhay Mat – Tap 2 bao gòm 12 chuong giói thiẹu chung vè Tam lý học. Thay bàng viẹc học thuọc lòng, “vò dau bút tai” vói mó lý thuyét và tu chuyen mon, cuón sach giúp bạn tìm hieu, ghi nhó và ap dụng chúng mọt cach de dàng và thú vi. Sach duọc trình bày vói hình minh họa sinh dọng giúp trí tuỏng tuọng của bạn “bay cao, bay xa”.