Quyển Sách Hoành Tráng Về Khủng Long

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Quyển Sách Hoành Tráng Về Khủng Long Nguồn gốc: Nhã Nam, Tác giả: Nhiều tác giảNgười DịchQuang PhátNXBNXB Lao ĐộngNăm XB2019, Trọng lượng (gr): 180Kích thước21.5 x 28.5Số trang157Hình thứcBìa CứngSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Kiến thức bách khoa bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT THIẾU NHI KIẾN THỨC BÁCH KHOA

QUYỂN SÁCH HOÀNH TRÁNG VỀ KHỦNG LONG

Một cuốn sách có thể khiến độc giả phải thốt lên: “WOW! Tuyệt vời!”

Bởi đó là cuốn sách khổng lồ chứa đựng những gì thú vị nhất về khủng long: lịch sử khủng long, đặc tính chi tiết của các nhóm khủng long ăn thịt, nhóm ăn cỏ, nhóm mỏ vịt, nhóm đầu diềm, và nhóm bọc giáp, cùng nhiều điều ít ai hay biết về thời tiền sử.

Cũng là một cuốn sách khoa học siêu vui:  hình ảnh sống động trực quan, lời kể hấp dẫn, các câu hỏi tương tác bất ngờ, cùng cả bảng tra tên khủng long trong tiếng Việt nữa đấy!

cuoc song o trong ngon ngu - tieng viet giau dep

CUỘC SỐNG Ở TRONG NGÔN NGỮ – TIẾNG VIỆT GIÀU ĐẸP

Sách tạp họp nhũng bài viét bàn vè tiéng Viẹt của có giáo su Hoàng Tuẹ. Tác giả dã neu len nhũng cái hay, cái dẹp của ngon ngũ nói chung và tiéng Viẹt nói rieng. Ngoài ra, sách còn có mọt loạt bài viét neu len nhũng dóng góp của các nhà van, nhà tho lón nhu: Nguyẽn Trãi, Nguyẽn Du, Nguyẽn Dình Chiẻu… dói vói nèn ngon ngũ học nuóc nhà. Gàn hon, có phong cách ngon ngũ Hò Chủ tịch, có Thủ tuóng Phạm Van Dòng cùng nhũng quan tam tran trỏ, làm sao dẻ giũ gìn, phát triẻn tiéng nói dan tọc… Vói ngòi bút tài hoa, kién thúc uyen tham, tác giả diẽn giải nhũng ván dè phúc tạp mọt cách don giản, dẽ dọc, dẽ hiẻu, khién cho nhũng kién thúc dó khong hè kho khan nhu bản chát của Ngon ngũ học. Nhũng bài viét trong sách vo cùng thú vị và bỏ ích cho nhũng ai dang tìm hiẻu, học tạp và nghien cúu tiéng Viẹt.