Sách Giáo Khoa Toán Singapore Lớp 1 – Classroom Mathematics 1B – More Than A Textbook

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Sách Giáo Khoa Toán Singapore Lớp 1 – Classroom Mathematics 1B – More Than A Textbook Nguồn gốc: Thái Hà , Tác giả: Abel Chong NXB NXB Thế Giới Năm XB 08-2017 , Trọng lượng (gr): 200 Kích thước 21.5 x 27.5 Số trang 194 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm hiển thị trong Thái Hà Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Cấp 1 bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: Giáo khoa – Tham khảo / Cấp 1 / Lớp 1 / Tham Khảo Lớp 1 /

SÁCH GIÁO KHOA TOÁN SINGAPORE LỚP 1 – CLASSROOM MATHEMATICS 1B – MORE THAN A TEXTBOOK

Bộ sách được xây dưng 3 phần với 3 bộ khác nhau gồm More than a textbook Maths Textbook & Workbook Primary P1A, P1B, P2A, P2B, P3A, P3B và phần bài tập củng cố cho mỗi bộ. Mỗi bộ phù hợp với 1 lứa tuổi theo thứ thự lớp 1,2, 3.


sach giao khoa toan singapore lop 1 - workbook mathematics 1b - more than a textbook

SÁCH GIÁO KHOA TOÁN SINGAPORE LỚP 1 – WORKBOOK MATHEMATICS 1B – MORE THAN A TEXTBOOK

Bộ sách được xây dưng 3 phần với 3 bộ khác nhau gồm More than a textbook Maths Textbook & Workbook Primary P1A, P1B, P2A, P2B, P3A, P3B và phần bài tập củng cố cho mỗi bộ. Mỗi bộ phù hợp với 1 lứa tuổi theo thứ thự lớp 1,2, 3.