Sách Giáo Khoa Toán Singapore Lớp 2 – Workbook Mathematics 2A – More Than A Textbook

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Sách Giáo Khoa Toán Singapore Lớp 2 – Workbook Mathematics 2A – More Than A Textbook Nguồn gốc: Thái Hà , Tác giả: Abel Chong NXB NXB Thế Giới Năm XB 08-2017 , Trọng lượng (gr): 200 Kích thước 21.5 x 27.5 Số trang 124 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm hiển thị trong Thái Hà Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Cấp 1 bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: Giáo khoa – Tham khảo / Cấp 1 / Lớp 2 / Tham Khảo Lớp 2 /

sach giao khoa toan singapore lop 2 - workbook mathematics 2a - more than a textbook

SÁCH GIÁO KHOA TOÁN SINGAPORE LỚP 2 – WORKBOOK MATHEMATICS 2A – MORE THAN A TEXTBOOK

Bộ sách được xây dưng 3 phần với 3 bộ khác nhau gồm More than a textbook Maths Textbook & Workbook Primary P1A, P1B, P2A, P2B, P3A, P3B và phần bài tập củng cố cho mỗi bộ. Mỗi bộ phù hợp với 1 lứa tuổi theo thứ thự lớp 1,2, 3.


sach giao khoa toan singapore lop 2 - classroom mathematics 2b - more than a textbook

SÁCH GIÁO KHOA TOÁN SINGAPORE LỚP 2 – CLASSROOM MATHEMATICS 2B – MORE THAN A TEXTBOOK

Bộ sách được xây dưng 3 phần với 3 bộ khác nhau gồm More than a textbook Maths Textbook & Workbook Primary P1A, P1B, P2A, P2B, P3A, P3B và phần bài tập củng cố cho mỗi bộ. Mỗi bộ phù hợp với 1 lứa tuổi theo thứ thự lớp 1,2, 3.


Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *