So Sánh Luật Tố Tụng Hành Chính Hiện Hành (Năm 2015) Với Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010 (Tái Bản)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc So Sánh Luật Tố Tụng Hành Chính Hiện Hành (Năm 2015) Với Luật Tố Tụng Hành Chính Năm 2010 (Tái Bản) Nguồn gốc: NXB Chính Trị Quốc Gia , Tác giả: Viện kiểm sát nhân dân tối cao NXB NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Năm XB 2017 , Trọng lượng (gr): 350 Kích thước 13 x 19 Số trang 334 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Chính Trị – Pháp Lý – Triết Học / Luật – Văn Bản Dưới Luật /

SO SÁNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH HIỆN HÀNH (NĂM 2015) VỚI LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2010 (TÁI BẢN)

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và áp dụng pháp luật của cán bộ, những nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên đại học và những người quan tâm đến cải cách tư pháp trong lĩnh vực hành chính; đặc biệt là các nội dung mới, các nội dung được sửa đổi,bổ sung của Luật tố tụng hành chính năm 2010, góp phần triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính đạt kết quả cao.

mot so thuat ngu ve quan he dan su trong bo luat dan su

MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ QUAN HỆ DÂN SỰ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ

Hieu ro duoc cac thuat ngu chuyen nganh trong Bo luat dan su nam 2015 se gop phan quan trong tranh duoc cac rui ro, thiet hai co the gay ra do hieu nham hoac hieu khong dung ban chat su viec cho cac ben khi tham gia cac giao dich dan su, ky ket cac hop dong…