Sổ Tay Ngữ Văn 6

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Sổ Tay Ngữ Văn 6 Nguồn gốc: Dn Tư Nhân Thương Mại Toàn Phúc , Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lạc NXB Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM Năm XB 06-2017 , Trọng lượng (gr): 150 Kích thước 18 x 10 Số trang 135 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Cấp 2 bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: Giáo khoa – Tham khảo / Cấp 2 / Lớp 6 / Tham Khảo Lớp 6 /

SỔ TAY NGỮ VĂN 6

Từ năm học 2002 – 2003, các em được học môn Ngữ văn theo hướng tích hợp các phần Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn vào một môn thống nhất. Quyển Sổ tay Ngữ văn 6 sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản từng phần nói trên để có thể học tốt môn Ngữ văn theo hướng tích hợp.


a year without autumn

A YEAR WITHOUT AUTUMN