Tài Liệu Dạy Và Học Hóa Học 8 – Tập 2

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Tài Liệu Dạy Và Học Hóa Học 8 – Tập 2 Nguồn gốc: Cty Phương Nam , Tác giả: Nhiều Tác Giả NXB NXB Giáo Dục Việt Nam Năm XB 2019 , Trọng lượng (gr): 200 Số trang 86 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Giáo khoa – Tham khảo / Cấp 2 / Lớp 8 / Tham Khảo Lớp 8 /

tai lieu day va hoc hoa hoc 8 - tap 2

TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC HÓA HỌC 8 – TẬP 2

tai lieu day va hoc toan 8 - tap 2

TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC TOÁN 8 – TẬP 2

Cuon sach ho tro viec day hoc va tu hoc chuong trinh Toan Trung hoc co so (THCS) cua thay co giao va cac em hoc sinh, phu hop voi nhung yeu cau cua Chuan kien thuc, ki nang trong Chuong trinh giao duc pho thong:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *