The Phantom of the Opera

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc The Phantom of the Opera Nguồn gốc: Usborne , Tác giả: Kate Knighton,Victor Tavares NXB Usborne Publishing Ltd Năm XB 28/03/2008 , Trọng lượng (gr): 159 Kích thước 1.0 x 20.0 x 13.0 Số trang 64 Hình thức Bìa Cứng Sản phẩm hiển thị trong Usborne Usborne Young Reading Sản phẩm bán chạy nhất Top 100 sản phẩm Fiction For Teen bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: Foreign books / Children’s Books / Fiction For Teen / Classics /

the phantom of the opera

THE PHANTOM OF THE OPERA

getting to yes : negotiating an agreement without giving in

GETTING TO YES : NEGOTIATING AN AGREEMENT WITHOUT GIVING IN

Including principles such as: Don’t bargain over positions Separate the people from the problem and Insist on objective criteria Getting to Yes simplifies the whole negotation process, offering a highly effective framework that will ensure success.


Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *