Tiếng Anh Lớp 5 – Sách Bài Tập

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Tiếng Anh Lớp 5 – Sách Bài Tập Nguồn gốc: Cty Phương Nam , Tác giả: Nhiều Tác Giả NXB NXB Giáo Dục Việt Nam Năm XB 2019 , Trọng lượng (gr): 260 Kích thước 27 x 19 cm Số trang 115 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm hiển thị trong Sách Giáo Khoa – Tham Khảo Các Cấp Sách Giáo Khoa Cấp 1. Thuộc danh mục sách: Giáo khoa – Tham khảo / Cấp 1 / Lớp 5 / Giáo Khoa Lớp 5 /

tieng anh lop 5 - sach bai tap

TIẾNG ANH LỚP 5 – SÁCH BÀI TẬP

Tiếng Anh 5 sách bài tập được biên soạn giúp học sinh củng cố, mở rộng kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh, đồng thời cung cấp thêm nguồn tư liệu dạy học cho giáo viên và phụ huynh sử dụng ngoài sách học sinh và sách giáo viên chính khóa để dạy thêm cho học sinh và con mình. Sách gồm 20 đơn vị bài tập tương ứng với 20 bài học trong sách học sinh. Cuối sách có phần đáp án để học sinh tự kiểm tra lại bài đã làm. Mỗi đơn vị bài tập gồm các phần sau đây:

tieng anh lop 11 - tap 1 - sach hoc sinh (tai ban 2019)

TIẾNG ANH LỚP 11 – TẬP 1 – SÁCH HỌC SINH (TÁI BẢN 2019)

Tieng Anh 11 – Tap 1 duoc bien soan xoay quanh hai chu diem gan gui voi hoc sinh : Our Lives va Our Society. Moi chu diem duoc chia thanh hai hoac ba don vi bai hoc tuong ung voi cac chu de goi y trong chuong trinh. Sau moi chu diem la mot bai on tap trung vao kien thuc ngon ngu va ki nang ngon ngu hoc sinh da duoc hoc va ren luyen.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *