Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tứ Phủ – Chốn Thiêng Nơi Cõi Thực (Tái Bản 2019)

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Tín Ngưỡng Thờ Mẫu Tứ Phủ – Chốn Thiêng Nơi Cõi Thực (Tái Bản 2019) Nguồn gốc: Nhã Nam , Tác giả: Thạc sĩ Trần Quang Dũng NXB NXB Thế Giới Năm XB 2019 , Trọng lượng (gr): 280 Kích thước 17 x 25 Số trang 151 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm hiển thị trong Nhã Nam. Thuộc danh mục sách: Lịch Sử – Địa Lý – Tôn Giáo / Tôn Giáo /

TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TỨ PHỦ – CHỐN THIÊNG NƠI CÕI THỰC (TÁI BẢN 2019)

Hệ thống một cách rõ ràng các vị thánh trong Tín ngưỡng, kèm những chỉ dẫn về các đền, phủ cụ thể, và đặc biệt là các chia sẻ của các đồng đền, thanh đồng nổi tiếng về các nghi lễ dân gian cơ bản vốn đang bị mai một dần theo thời gian,  Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ – Chốn thiêng nơi cõi thực thực sự cần thiết với những người quan tâm tìm hiểu về Tín ngưỡng nói chung và đệ tử Đạo Mẫu nói riêng.

mua he doi tra

MÙA HÈ DỐI TRÁ

– Diogenes