Tự Học Tiếng Trung Cấp Tốc

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Tự Học Tiếng Trung Cấp Tốc Nguồn gốc: Cty Văn Hóa Khang Việt, Tác giả: Hy QuangNXBNXB Đồng NaiNăm XB2018, Trọng lượng (gr): 170Kích thước14 x 20Số trang156Hình thứcBìa MềmSản phẩm bán chạy nhấtTop 100 sản phẩm Tiếng Hoa bán chạy của tháng. Thuộc danh mục sách: SÁCH TIẾNG VIỆT SÁCH HỌC NGOẠI NGỮ TIẾNG HOA

tu hoc tieng trung cap toc

TỰ HỌC TIẾNG TRUNG CẤP TỐC

Cuốn sách Tự Học Tiếng Trung Cấp Tốc dành cho những bạn mới bắt đầu học tiếng Trung, đây thực sự là cuốn sách hữu ích và tiện lợi. Hi vọng cuốn sách sẽ giúp các bạn học tập tốt hơn.

combo cach mang cong nghiep lan thu tu + ​fintech 4.0 - nhung dien hinh thanh cong trong cuoc cach mang cong nghe tai chinh

COMBO CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ + ​FINTECH 4.0 – NHỮNG ĐIỂN HÌNH THÀNH CÔNG TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

Combo Cach Mang Cong Nghiep Lan Thu Tu + ​Fintech 4.0 – Nhung Dien Hinh Thanh Cong Trong Cuoc Cach Mang Cong Nghe Tai Chinh

1. Fintech 4.0 – Nhung Dien Hinh Thanh Cong Trong Cuoc Cach Mang Cong Nghe Tai Chinh

The gioi dang dung truoc mot co hoi lon co the goi la cuoc Cach mang cong nghiep lan thu tu. Day khong chi don thuan la su doi moi ve mat ky thuat, ma la su thay doi lon ve cong nghe o muc do co the tao ra mot cuoc cach mang thay doi co ban cau truc cua xa hoi hien tai. Mot trong nhung dai dien cua no la cuoc cach mang trong nen cong nghiep Tai chinh – FinTech. Co the coi nhung cong ty FinTech dang dam nhan vai tro nay la nhung “cong ty cong nghe chuyen xu ly du lieu lon lien quan den tien.”

Hoi vong vo mot chut, tai Dien dan Davos nam 2016 da dien ra mot cuoc thao luan kha thu vi. Do la tra loi cau hoi “Ban nghi rang the gioi hien dang chien tranh hay hoa binh?” Cau hoi moi nghe tuong chung don gian nhung lai rat kho tra loi.  Theo khai niem truoc day, chien tranh duoc dinh nghia la khi “co su di chuyen cua he thong quan doi”. Nhung ngay nay voi cong nghe moi phat trien, khong can phai di chuyen he thong quan doi cung co the tan cong doi thu. Do la chien tranh duoi hinh thuc khung bo va tan cong mang.

Tren thuc te, nhung van de tuong tu dang xay ra o moi khia canh cua nen kinh te. Noi mot cach khai quat, trong cuoc cach mang cong nghiep lan thu tu nay, cac he thong va co so ha tang xa hoi khac nhau ma chung ta xay dung tu truoc den nay co the se tro nen khong con can thiet nua.

“Fintech 4.0 – nhung dien hinh thanh cong trong cuoc cach mang cong nghe tai chinh” cuon sach nay duoc tac gia Kitao Yoshitaka viet voi muc dich khong giong nhu sach nhap mon thuong thay cua cac hoc gia hay chuyen gia tai chinh, ma tac gia muon no huong toi nhung nha lanh dao doanh nghiep dang ngay dem chien dau de tao ra cuoc cach mang FinTech (“financial technology”, co nghia la “cong nghe trong tai chinh).

Ong coi ho la nhung chien binh cua cuoc cach mang nay. Moi chien binh (nha lanh dao doanh nghiep) do co uoc mo (muc tieu) gi, ho hien thuc hoa chung bang phuong phap va phuong tien (ky thuat) nao, tac gia se viet ve nhung dieu do chan thuc nhu no von co. Va mac du la nguoi bien soan, Kitao Yoshitaka hoan toan khong yeu sach hay nhun nhan voi bat cu ai trong so ho.

Minh chung dau tien da duoc cong bo vao ngay 2 thang 3 nam 2017, va no nhanh chong tro thanh tin tuc hang dau cua bao chi trong va ngoai nuoc ngay hom sau, ve mot thu nghiem thanh cong tai mot tap doan tai chinh. 47 ngan hang, tuong duong voi mot phan ba so ngan hang o Nhat Ban, da tham gia su kien nay. Mot tap doan tai chinh, von kiem hoat dong chu yeu trong linh vuc tien te hoi doai ca trong va ngoai nuoc, da su dung thanh cong cong nghe phuc tap blockchain de tao ra nen tang thanh toan RC Cloud. Nen tang nay ung dung vao cong nghe dam may (cloud), mot he thong thanh toan the he moi, lan dau duoc tao ra boi mot doi tac lien doanh cua Tap doan SBI chung toi – Cong ty Ripple cua My. Voi nen tang moi nay, viec chuyen tien se gan nhu duoc thuc hien ngay lap tuc, voi muc phi chi bang mot phan muoi so voi truoc day.

Cac cong ty tai chinh can nhan thuc duoc rang, xet ve do anh huong, cuoc cach mang FinTech lan nay co suc lan toa gap nhieu lan so voi cuoc cach mang Internet truoc do. Boi cac khach hang cua chung ta chac chan se khong ban tam den viec phai trung thanh voi nhung cong ty tai chinh truyen thong, ho se nhanh chong nam bat nhung co hoi moi de thu duoc nhieu loi ich cho ban than. Neu cac cong ty tai chinh khong thay doi kip thoi thi khach hang se bo di, trat tu hien tai se bi pha vo chi trong thoi gian ngan. Va day se la cuoc cach mang dien ra dong thoi tren pham vi toan the gioi.

Tac gia va 17 doanh nhan cung viet cuon sach nay van dang no luc kham pha, tim hieu voi niem tin mang lai nhung ket qua giup ich cho xa hoi thong qua viec hien thuc hoa cuoc cach mang do.

Kitao Yoshitaka sinh ra tai tinh Hyogo, Nhat Ban. Nam 1974, ong tot nghiep khoa Kinh te tai Dai hoc danh tieng Keio. Cung nam do, ong gia nhap cong ty chung khoan Nomura. Nam 1978, Kitao Yoshitaka tot nghiep khoa Kinh te truong dai hoc Cambrige, Anh Quoc. Nam 1989, ong tro thanh Giam doc dieu hanh cong ty Wasserstein Perella International (London). Nam 1991, ong dam nhiem vi tri Giam doc Cong nghe thong tin cong ty Nomura. Nam 1992, ong tro thanh Truong phong kinh doanh cong ty chung khoan Nomura. Nam 1995, Kitao Yoshitaka quyet dinh gia nhap cong ty sau khi nhan duoc loi moi cua ngai Masayoshi Son – CEO Softbank. Hien tai, Kitao Yoshitaka la Chu tich kiem Giam doc dieu hanh cua SBI Holdings, Inc. Ngoai ra, ong cung la Nguoi dung dau Quy ho tro tre em SBI va Hieu truong truong Cao hoc SBI.

2. Cach Mang Cong Nghiep Lan Thu Tu

Chung ta dang o diem khoi dau cua mot cuoc cach mang se thay doi sau sac cach chung ta song, lam viec va lien he voi nhau – Cach mang cong nghiep lan thu tu. Xet ve quy mo, tam voc va do phuc tap, hien tuong duoc coi la cuoc cach mang cong nghiep lan thu tu nay khong giong bat ky dieu gi ma nhan loai tung trai qua.

Den nay chung ta van chua hinh dung duoc day du toc do va pham vi cua cuoc cach mang moi nay. Hay nghi den vo so kha nang cho phep hang ty con nguoi ket noi voi nhau bang thiet bi di dong, tao nen suc manh xu ly, nang luc luu tru va co hoi tiep can tri thuc chua tung co. Hoac den su hop luu dang kinh ngac cua nhung dot pha gan day ve cong nghe, bao trum nhieu linh vuc rong lon nhu tri tue nhan tao (AI), cong nghe robot, internet ket noi van vat, xe tu hanh, in 3D, cong nghe nano, cong nghe sinh hoc, khoa hoc vat lieu, luu tru nang luong va tinh toan luong tu, va con nhieu nua… Nhieu sang kien van con so khai, nhung chung da den buoc ngoat trong qua trinh phat trien nho dua vao nhau va khuech dai lan nhau trong mot su giao thoa cong nghe tren ca the gioi vat chat, the gioi so, lan the gioi sinh hoc.

No khong chi lam thay doi dieu chung ta dang lam, cach lam cua chung ta, ma con ca viec chung ta la ai.

Cuon sach Cach mang cong nghiep lan thu tu cung cap nhung kien thuc co ban ve cach mang cong nghiep lan thu tu – cach mang cong nghiep lan thu tu la gi, cuoc cach mang nay mang den nhung gi, no se tac dong den chung ta ra sao, va con nguoi co the lam gi de tranh thu no vi loi ich chung. Cuon sach Cach mang cong nghiep lan thu tu danh cho tat ca nhung ai quan tam den tuong lai nhan loai va quyet tam tranh thu nhung co hoi tu cuoc thay doi mang tinh cach mang nay de dung xay mot the gioi tot dep hon.

3 muc tieu chinh cua cuon sach Cach mang cong nghiep lan thu tu:

– Nang cao nhan thuc ve tinh toan dien va toc do cua cuoc cach mang cong nghe va tac dong da chieu cua no,

– Xac lap mot khuon kho tu duy ve cuoc cach mang cong nghe de xac dinh nhung van de cot loi va neu bat nhung giai phap co the,

– Thiet lap mot nen tang co the thuc day hop tac va quan he doi tac cong – tu trong cac van de lien quan den cach mang cong nghe.

Tren het, muc tieu cua cuon sach la nhan manh cach ma cong nghe va xa hoi cung ton tai. Cong nghe khong phai la mot suc manh ngoai sinh ma ta khong kiem soat duoc. Chung ta khong bi gioi han trong mot lua chon nhi phan giua “chap nhan va song chung voi no” va “choi bo va song khong co no”. Thay vao do, hay don nhan nhung doi thay manh me cua cong nghe nhu mot loi moi kham pha ban than va the gioi quan cua chinh ta. Cang suy ngam ve cach tranh thu cach mang cong nghe, chung ta se cang co co hoi tim hieu them ve chinh minh va nhung mo hinh xa hoi co ban ma nhung cong nghe nay gop phan cau thanh va tao dieu kien phat trien, va chung ta se cang co co hoi dinh hinh cuoc cach mang ay nham xay dung mot the gioi tien bo hon.

Muc luc:

1. Cach mang cong nghiep lan thu tu

1.1. Boi canh lich su

1.2. Thay doi sau sac va mang tinh he thong

2. Cac dong luc

2.1. Cac xu huong lon

2.1.1. Vat chat

2.1.2. Ky thuat so

2.1.3. Sinh hoc

2.2. Diem bung phat

3. Tac dong

3.1. Kinh te

3.1.1. Tang truong

3.1.2. Viec lam

3.1.3. Ban chat cua viec lam

3.2. Doanh nghiep

3.2.1. Ky vong cua nguoi tieu dung

3.2.2. Cai tien san pham bang du lieu

3.2.3. Doi moi thong qua cong tac

3.2.4. Mo hinh hoat dong moi

3.3. Quoc gia va toan cau

3.3.1. Chinh phu

3.3.2. Quoc gia, khu vuc va thanh pho

3.3.3. An ninh quoc te

3.4. Xa hoi

3.4.1. Bat binh dang va tang lop trung luu

3.4.2. Cong dong

3.5. Ca nhan

3.5.1. Ban sac, dao duc va luan ly

3.5.2. Moi lien ket giua con nguoi voi con nguoi

3.5.3. Quan ly thong tin cong khai va rieng tu

Phu luc: 23 chuyen dich sau sac trong Cach mang cong nghiep lan thu tu

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *