Ứng Dụng Dịch Học – Trong Dự Đoán Tương Lai

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Ứng Dụng Dịch Học – Trong Dự Đoán Tương Lai Nguồn gốc: NXB Thông Tin & Truyền Thông , Tác giả: GS TS Nguyễn Tiến Đích NXB NXB Thông Tin và Truyền Thông Năm XB 2019 , Trọng lượng (gr): 320 Kích thước 20.5 x 14.5 cm Số trang 311 Hình thức Bìa Mềm. Thuộc danh mục sách: Phong Thủy – Kinh Dịch /

ỨNG DỤNG DỊCH HỌC – TRONG DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI

Dự đoán bằng quẻ Dịch là một khoa học gắn kết con người với Vũ trụ – Trời đất trên nguyên tắc con người là một tiểu vũ trụ chịu sự chi phối của đại vũ trụ. Mục đích của cuốn sách này là giúp những người mới đi vào nghiên cứu Dịch học về cách thức tiến hành một dự đoán bằng quẻ Dịch. Do đó tác giả viết về phần dự đoán mang tính luận bàn, cùng thảo luận. Mọi dự đoán trong sách đều có nêu tóm tắt các tiêu chí dự đoán mà người xưa đã tổng kết được, rồi vận dụng nó vào các dự đoán cụ thể,có phân tích luận cứ cho mỗi dự đoán.

ky thuat dieu chinh truong khi vao nha

KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH TRƯỜNG KHÍ VÀO NHÀ

KHI co o dau? KHI co o moi truong noi chung ta dang song. Trong do, ngoi nha chung ta dang o va lam viec hang ngay la mot moi truong vo cung quan trong. Cau hoi dat ra la lam the nao de co moi truong khi tot va ngoi nha cua ban da thuc su co duoc KHI TOT vao chua? Cuon sach se co cau tra loi linh hoat tuong ung cho tung ngoi nha theo nien menh cua tung gia chu cu the.