Việt Nam Thời Chuyển Đổi Số

Sách Ebooks PDF, Epub, Prc Việt Nam Thời Chuyển Đổi Số Nguồn gốc: Thái Hà , Tác giả: Think Tank Vinasa NXB NXB Thế Giới Năm XB 2019 , Trọng lượng (gr): 550 Kích thước 16 x 24 Số trang 517 Hình thức Bìa Mềm Sản phẩm hiển thị trong Thái Hà. Thuộc danh mục sách: Kinh Tế / Phân Tích Kinh Tế /

VIỆT NAM THỜI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cốt lõi là chuyển đổi số, đang đưa nhân loại tiến sang một thời đại phát triển mới – thời đại số. Việt Nam cần phải làm gì để không bỏ lỡ cơ hội phát triển như với các cuộc cách mạng công nghiệp trước và vững vàng tiến bước cùng thời đại, trở thành một quốc gia hùng cường? Cuốn sách Việt Nam thời chuyển đổi số là những chia sẻ tâm huyết của nhóm THINK TANK VINASA trên con đường đi tìm lời giải cho câu hỏi cấp bách này. 

hoa si ve chan dung toi pham - tang kem bookmark (so luong co han)

HỌA SĨ VẼ CHÂN DUNG TỘI PHẠM – TẶNG KÈM BOOKMARK (SỐ LƯỢNG CÓ HẠN)

“Chin nhan chung voi chin loi mo ta khac nhau.